สล็อตออนไลน์

ไลบีเรีย: สมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่ NEC ร้องขอการเลือกตั้งใน Lofa

ไลบีเรีย: สมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่ NEC ร้องขอการเลือกตั้งใน Lofa

MONROVIA – Plenary of the Liberian Senate ได้ส่งต่อการสื่อสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองการเลือกตั้งที่รอดำเนินการในเขต Lofa ไปยังคณะกรรมการของคณะกรรมการอิสระตลอดจนวิธีการ วิธีการ การเงิน และงบประมาณเพื่อประสานงาน...

Continue reading...